DE
Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.
Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.

VOG aanvragen

Voor maar €41,15 wordt de aanvraag voor u klaargezet bij Dienst Justis.

Geen bezoek aan het gemeentehuis nodig

Een vlotte pre-screening door De-V0G

Via een veilig en betrouwbaar systeem

Slechts binnen één minuut

Online VOG aanvragen - Geen gemeenteafspraak nodig

VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag, een document dat aantoont dat uw strafrechtelijke verleden geen belemmering vormt voor het doel of de functie waarvoor u de VOG aanvraagt. Het is een bewijs dat u geen relevant strafblad heeft. Het begrip “relevant” is hierbij belangrijk, omdat bepaalde strafbare feiten wellicht problematisch kunnen zijn voor bepaalde functies, maar niet voor andere functies.

Als u ooit eerder een VOG heeft moeten aanvragen, kent u wellicht het proces dat daarbij komt kijken. Echter, dankzij de diensten van mediator vogaanvragen.nl hoeft u niet langer naar het gemeentehuis te gaan. Dit versnelt het aanvraagproces aanzienlijk en bespaart u waardevolle tijd.

Wanneer heb je een VOG nodig? Vraag nu je VOG aan!

Een VOG is vereist voor functies waarbij vertrouwelijke gegevens, geld of kwetsbare personen betrokken zijn. Het is verplicht voor veel functies in de gezondheidszorg, (lokale) overheid, en beroepen zoals accountant, advocaat, taxichauffeur en onderwijzer. Daarnaast kan elke werkgever zelf beslissen of ze een VOG van een potentiële werknemer willen ontvangen.

Elke VOG-aanvraag wordt individueel beoordeeld. Bijvoorbeeld, als u in het verleden veroordeeld bent voor rijden onder invloed, krijgt u geen VOG voor een taxichauffeurpositie. Maar als u een functie als accountant ambieert, is het feit dat u eerder onder invloed reed niet relevant. Het omgekeerde geldt ook: iemand die in het verleden fraude heeft gepleegd, kan wel als chauffeur werken, maar niet als accountant.

Digitaal een VOG aanvragen? Zo doe je dat!

Vraag nu snel en eenvoudig uw officiële VOG aan bij vogaanvragen.nl! Slechts €41,15 en één minuut van uw tijd. Vul eenvoudigweg uw gegevens in, inclusief naam, adres, telefoonnummer, reden voor de VOG-aanvraag en naam van het bedrijf of de organisatie. Vogaanvragen.nl regelt de pre-screening en stuurt de aanvraag door naar Dienst Justis, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

01.

Vraag een verklaring aan.

Het aanvragen van de verklaring: via onze website vraagt u uw VOG aan. U voldoet hierbij €41,15 aan verwerkingskosten en achteraf €33,85 legeskosten aan Justis.

02.

Controle door De-V0G

De controle van uw aanvraag: deze voeren we binnen een etmaal na het versturen ervan uit.

03.

Aanmelden bij Justis

Aanmelding bij Justis: Wij melden uw gegevens aan bij Dienst Justis en vragen u om uw aanvraag te bevestigen met uw DigiD. U ontvangt ook een e-mail om de €33,85 legeskosten te betalen. Totaalbedrag voor uw VOG-aanvraag is €75,00.

04.

Bevestig en betaal

U ontvangt een e-mail van Dienst Justis om het screeningsproces te starten.

05.

Uitslag per post

Dienst Justis beoordeelt uw profiel en stuurt de beslissing per post.

06.

Afgewezen?

Indien uw aanvraag wordt afgewezen, kunnen wij u assisteren bij het opstellen van een bezwaarschrift en een heroverweging bij Dienst Justis aanvragen. Houd er rekening mee dat de aanvraagkosten niet worden terugbetaald.

Stappenplan

01.

Vraag een verklaring aan.

Het aanvragen van de verklaring: via onze website vraagt u uw VOG aan. U voldoet hierbij €41,15 aan verwerkingskosten en achteraf €33,85 legeskosten aan Justis.

02.

Controle door De-V0G

De controle van uw aanvraag: deze voeren we binnen een etmaal na het versturen ervan uit.

03.

Aanmelden bij Justis

Aanmelding bij Justis: Wij melden uw gegevens aan bij Dienst Justis en vragen u om uw aanvraag te bevestigen met uw DigiD. U ontvangt ook een e-mail om de €33,85 legeskosten te betalen. Totaalbedrag voor uw VOG-aanvraag is €75,00.

04.

Bevestig en betaal

U ontvangt een e-mail van Dienst Justis om het screeningsproces te starten.

05.

Uitslag per post

Dienst Justis beoordeelt uw profiel en stuurt de beslissing per post.

06.

Afgewezen?

Indien uw aanvraag wordt afgewezen, kunnen wij u assisteren bij het opstellen van een bezwaarschrift en een heroverweging bij Dienst Justis aanvragen. Houd er rekening mee dat de aanvraagkosten niet worden terugbetaald.

Vereiste VOG buiten werk.
Makkelijk en snel VOG aanvragen

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is niet alleen vereist in werksituaties. Hoewel de meeste mensen de VOG associëren met betaalde banen, is het belang ervan veel breder.

Naast werkgerelateerde situaties is een VOG ook nodig bij het aanvragen van een huisvestings- of exploitatievergunning, het verkrijgen van een visum of emigratie, het doen van vrijwilligerswerk bij sportverenigingen, het lidmaatschap van een schietvereniging, of zelfs tijdens een adoptietraject.

Vroeger moest men persoonlijk naar de afdeling Burgerzaken van de gemeente om een VOG aan te vragen. Gelukkig is het tegenwoordig mogelijk om dit digitaal te doen. Hoewel het eerst alleen mogelijk was als een werkgever de aanvraag elektronisch initieerde via eHerkenning, biedt de-vog.nl nu een ideale oplossing voor zowel de aanvrager als de instantie die de VOG vereist.

De-vog.nl fungeert als een online tussenpersoon waarmee u uw VOG kunt aanvragen. Dit versnelt het aanvraagproces aanzienlijk, omdat u geen afspraak bij het gemeenteloket hoeft te maken. U bespaart dus niet alleen tijd voor de afspraak zelf, maar ook voor de vaak lange wachttijden die daarmee gepaard gaan.

Hoe gaat Dienst Justis om met het aanvragen van VOG

Vraag nu uw officiële VOG aan voor slechts €41,15 bij De-vog.nl! In slechts één minuut vult u enkele gegevens in, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, de reden van aanvraag en de naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaamheden gaat verrichten. De-vog.nl verzorgt de pre-screening en stuurt vervolgens de aanvraag naar Dienst Justis, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Belangrijk om te weten is dat een VOG-aanvraag niet alleen geldt voor volwassenen. Voor personen van 23 jaar en ouder geldt dat ze de afgelopen vier jaar geen strafrechtelijke veroordeling mogen hebben gehad. Voor personen jonger dan 23 jaar geldt een kortere terugkijktermijn van twee jaar. Steeds vaker wordt een VOG vereist, zelfs voor bijbaantjes, omdat strafbare feiten vanaf 12 jaar al op het strafblad kunnen komen te staan.

FAQ: Vragen en antwoorden over VOG aanvragen...

Heeft u vragen over het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag? Neem vrijblijvend contact met ons op. Hieronder staan de meest gestelde vragen en de antwoorden, die mogelijk uw vragen kunnen beantwoorden.
VOG

Als u ervoor kiest om uw VOG digitaal aan te vragen, bespaart u de moeite van het bezoeken van het gemeentehuis. U kunt de aanvraag gemakkelijk vanuit huis indienen, op elk gewenst moment. In tegenstelling tot het maken van een afspraak bij het loket Burgerzaken van de gemeente.

Een VOG, oftewel een Verklaring Omtrent Gedrag, is een officieel document dat aangeeft dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd die relevant zijn voor een specifieke functie. Het is een vereiste voor veel beroepen en kan ook door werkgevers in andere branches worden gevraagd. De VOG is het enige geldige document dat hiervoor kan worden aangevraagd.

Dienst Justis voert screenings uit op basis van specifieke of algemene screeningsprofielen. Specifieke profielen zijn gerelateerd aan functies waarvoor een Verklaring Omtrent Gedrag vereist is, zoals taxichauffeurs en onderwijzers. Het algemene screeningsprofiel omvat risicogebieden zoals informatie, geld en zakelijke relaties. Tijdens de screening worden deze profielen toegepast om de geschiktheid voor een bepaalde functie te beoordelen.

Een VOG kan worden aangevraagd door werknemers, werkgevers en rechtspersonen. Vaak wordt het gebruikt door werkgevers om kandidaten te screenen. Werknemers kunnen echter ook zelf een VOG aanvragen, niet alleen voor een baan, maar ook voor stages, vergunningen, visa of bepaalde lidmaatschappen. Rechtspersonen hebben op hun beurt een VOG nodig om bijvoorbeeld lid te kunnen worden van een brancheorganisatie

Als u tijdelijk in het buitenland verblijft maar staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, kunt u zonder problemen een digitale Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Het is echter niet mogelijk om digitaal een VOG aan te vragen als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, bijvoorbeeld omdat u permanent in het buitenland woont.

In dat geval heeft u nog steeds de mogelijkheid om een VOG rechtstreeks bij Dienst Justis aan te vragen. De kosten (€41,35) blijven hetzelfde. Houd er echter rekening mee dat er tariefkosten kunnen worden berekend bij betalingen vanaf een buitenlands bankrekeningnummer.

 
 
 

Mogelijk heeft u een nieuwe baan of functie waarvoor u een VOG nodig hebt. Een VOG is vaak wettelijk verplicht voor functies die te maken hebben met kwetsbare personen, vertrouwelijke gegevens, geld/bankzaken, of andere situaties waarbij integriteit belangrijk is. Het doel van de VOG is om te laten zien of u in het verleden strafbare feiten hebt gepleegd.

Bij De-vog.nl is het niet mogelijk om uw VOG-aanvraag te annuleren. Zodra uw aanvraag wordt ingediend, starten wij direct met onze dienstverlening en kunnen we het door u betaalde bedrag niet terugstorten. U bent echter niet verplicht om de betaling aan Dienst Justis te voldoen. Als u besluit het betalingsproces niet te voltooien, wordt uw aanvraag geannuleerd.

Procedure aanvraag

Om een digitale Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen, zijn er drie vereisten. Ten eerste moet u ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente. Daarnaast heeft u een DigiD nodig, dat fungeert als uw digitale paspoort voor overheidsinstanties. Tot slot moet u beschikken over iDeal om de online betaling te kunnen voltooien. Deze drie zaken zijn essentieel om een VOG-aanvraag digitaal te kunnen indienen.

Nadat u een bevestiging van Dienst Justis heeft ontvangen om het screeningsproces te bevestigen, duurt het doorgaans één tot vier weken voordat u het officiële document met de definitieve beslissing per post ontvangt. De exacte duur van de screening kan variëren en is afhankelijk van factoren zoals de drukte op het moment van aanvraag en de aard van eventuele strafbare feiten.

In specifieke situaties, zoals adoptie of werken in het buitenland, is het mogelijk om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met spoed aan te vragen. U volgt hiervoor dezelfde stappen als bij een reguliere VOG-aanvraag. Eerst dient u een reguliere VOG-aanvraag in en vervolgens kunt u bij Dienst Justis een spoedprocedure aanvragen.

Het weigeren van een VOG-aanvraag kan consequenties hebben voor het beoogde doel. Het kan resulteren in het niet worden aangenomen voor de functie waarvoor u heeft gesolliciteerd. Dit geldt zowel voor nieuwe functies als voor bestaande functies waarvoor periodieke VOG-aanvragen worden vereist. Wanneer u een periodieke VOG-aanvraag van uw werkgever weigert, kan dit gevolgen hebben voor de voortzetting van uw functie. Het is dus belangrijk om deze consequenties in overweging te nemen voordat u besluit een VOG-aanvraag te weigeren.

De duur van de terugkijktermijn en de invloed ervan op het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is afhankelijk van het doel van uw aanvraag en het type delict dat u hebt gepleegd. Over het algemeen geldt een terugkijktermijn van vier jaar voor strafbare feiten. Dit betekent dat strafbare feiten tot vier jaar na de veroordeling nog van invloed kunnen zijn op het verkrijgen van een VOG. Voor zedendelicten en andere ernstige misdrijven geldt echter een onbeperkte terugkijktermijn. Voor jongeren tot 23 jaar hanteert Dienst Justis een terugkijktermijn van twee jaar. Het is belangrijk om rekening te houden met deze termijnen bij het aanvragen van een VOG.
Personen die geen strafbare feiten hebben gepleegd, komen doorgaans in aanmerking voor een Verklaring Omtrent Gedrag.
De geldigheid van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt bepaald door de organisatie die erom vraagt. Als u al een VOG heeft, kunt u bij uw werkgever informeren of de uitgiftedatum nog binnen de geldigheidstermijn valt. Houd er rekening mee dat in sommige branches regelmatige vernieuwing van de VOG verplicht kan zijn, zoals in de zorg en kinderopvang.
Wanneer Dienst Justis uw aanvraag afwijst, ontvangt u in eerste instantie een ‘Voornemen tot Afwijzing’. Dit is een voorlopige beslissing waarin wordt aangegeven dat er strafbare feiten zijn geconstateerd tijdens de beoordeling van uw aanvraag. U heeft vervolgens twee weken de tijd om hierop te reageren, zowel schriftelijk als digitaal. Pas in een latere fase neemt Dienst Justis een definitief besluit. Als uw aanvraag officieel wordt afgewezen, wordt er altijd verklaard op basis waarom dit besluit is genomen. Als u het niet eens bent met de afwijzing, heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken.
Algemene vragen
Dienst Justis onderzoekt allereerst of er binnen een specifieke terugkijktermijn sprake is van een relevant strafbaar feit. Voor het nemen van een definitieve beslissing over het al dan niet toekennen van een VOG, vindt er een belangenafweging plaats. Naast de relevantie van het strafbare feit, wordt er gekeken naar factoren zoals het aantal keren dat u in aanraking bent gekomen met justitie in verband met deze feiten, de ernst ervan, de tijdsduur sinds de feiten zijn gepleegd, uw leeftijd, en de omstandigheden waaronder de feiten hebben plaatsgevonden.
Bij het aanvragen van een VOG wordt de betaling in twee termijnen voldaan. De eerste termijn betreft de betaling aan De-vog.nl voor het controleren en doorsturen van de aanvraag naar Dienst Justis. Vervolgens ontvangt u een betaalverzoek van €33,85 van Dienst Justis. In totaal bedragen de kosten €75,00. Als uw werkgever de VOG voor u aanvraagt, betaalt u alleen de tweede termijn van €33,85.
De kosten voor het aanvragen van een VOG zijn vrijgesteld van btw wanneer het gaat om een digitale aanvraag. Dit betekent dat de genoemde kosten zowel inclusief als exclusief btw kunnen worden vermeld.
Na het indienen van uw aanvraag via De-vog.nl ontvangt u doorgaans binnen één werkdag een bevestigingsmail van Dienst Justis. Totdat u de betaling aan hen heeft voldaan, kunt u nog wijzigingen doorvoeren. Neem hiervoor contact met ons op.
Vanwege de geldende privacywetgeving is De-vog.nl niet gemachtigd om namens u de status van uw VOG-aanvraag bij Dienst Justis op te vragen. U dient zelf contact op te nemen om dit te doen. Het is raadzaam om telefonisch contact op te nemen via het nummer 088 9982200. Houd er rekening mee dat gebruikelijke gesprekskosten van toepassing kunnen zijn.
Uw Verklaring Omtrent Gedrag bevat persoonlijke gegevens en vanwege de privacywetgeving is het niet toegestaan om dit document naar iemand anders dan uzelf te sturen. U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van de gegevens van uw VOG aan uw werkgever of de betreffende persoon of instantie die erom heeft gevraagd.
Standaard ontvangt u het officiële document van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het Nederlands, met een korte Engelstalige toelichting. Dienst Justis verstrekt de VOG niet in andere talen. Als u een vertaling nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland wilt werken, dient u zelf een beëdigd vertaler in te schakelen om dit te laten doen.
Nee, op dit moment is het niet mogelijk om uw Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) digitaal te verkrijgen. U ontvangt uw VOG altijd in fysieke vorm per post.