Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.
Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.

Mijn VOG Aanvraag is Afgewezen: Wat Nu?

Mijn VOG Aanvraag is Afgewezen

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een officieel document dat door de overheid wordt verstrekt en waarin staat vermeld of iemand een strafblad heeft. Het aanvragen van een VOG is vaak een standaardprocedure, vooral wanneer het gaat om bepaalde beroepen of activiteiten waarbij betrouwbaarheid van groot belang is. Het kan echter gebeuren dat je VOG-aanvraag wordt afgewezen, wat tot onzekerheid en bezorgdheid kan leiden. In dit artikel bekijken we de mogelijke redenen voor een afwijzing en welke stappen je kunt nemen als je VOG-aanvraag is geweigerd.

Redenen voor Afwijzing

  1. Strafblad: Een van de meest voor de hand liggende redenen voor afwijzing is een strafblad. Als je een crimineel verleden hebt, kan dit leiden tot het weigeren van je VOG-aanvraag. Het type misdrijf en de ernst ervan spelen hierbij een rol.
  2. Relevantie voor de functie: Soms wordt een VOG-aanvraag afgewezen vanwege de relevantie van eerdere strafbare feiten voor de functie waarvoor de aanvraag is ingediend. Als je bijvoorbeeld solliciteert voor een baan met financiële verantwoordelijkheden en je hebt een geschiedenis van financiële misdrijven, kan dit tot afwijzing leiden.
  3. Recidivegevaar: Als er aanwijzingen zijn dat je een risico vormt voor herhaling van strafbare feiten, kan dit leiden tot een afwijzing van de VOG-aanvraag.
  4. Verouderde informatie: Het is belangrijk dat de informatie in je VOG-aanvraag up-to-date is. Als er verouderde of onjuiste informatie wordt verstrekt, kan dit leiden tot afwijzing.

Wat Nu?

  1. Inzage in Justitiële Documentatie (IJD): Als je VOG-aanvraag is afgewezen, heb je het recht om je Justitiële Documentatie in te zien. Hierdoor krijg je inzicht in welke strafbare feiten mogelijk hebben geleid tot de afwijzing.
  2. Bezwaar indienen: Als je van mening bent dat de afwijzing onterecht is, kun je bezwaar maken. Dit doe je door binnen zes weken na de afwijzing een bezwaarschrift in te dienen bij de Dienst Justis.
  3. Toelichting geven: Het kan helpen om een toelichting te geven op je situatie. Soms is er sprake van verzachtende omstandigheden of is er een goede reden waarom bepaalde strafbare feiten niet zouden moeten leiden tot afwijzing.
  4. Verbeteringen aanbrengen: Als de afwijzing het gevolg is van verouderde informatie of fouten in de aanvraag, kun je deze corrigeren en een nieuwe aanvraag indienen.

Conclusie

Het afwijzen van een VOG-aanvraag is geen definitief einde. Er zijn stappen die je kunt ondernemen om de afwijzing aan te vechten en alsnog een VOG te verkrijgen. Het is belangrijk om nauwkeurig te zijn bij het invullen van de aanvraag en om eerlijk te zijn over je verleden. Als er sprake is van bezwaren, biedt het indienen van een bezwaarschrift de mogelijkheid om je situatie toe te lichten en te pleiten voor een heroverweging. Onthoud dat elke situatie uniek is en het raadzaam kan zijn om juridisch advies in te winnen voor de beste aanpak in jouw specifieke geval.

Veelgestelde vragen

Waarom is mijn VOG-aanvraag afgewezen?

Een VOG-aanvraag kan worden afgewezen om verschillende redenen, zoals een strafblad, de relevantie van eerdere strafbare feiten voor de functie, recidivegevaar of onjuiste informatie in de aanvraag.

Wat moet ik doen als mijn VOG-aanvraag is afgewezen?

Als je VOG-aanvraag is afgewezen, kun je de Inzage in Justitiële Documentatie (IJD) aanvragen om inzicht te krijgen in welke strafbare feiten hebben geleid tot de afwijzing. Daarna kun je overwegen bezwaar in te dienen.

Hoe dien ik bezwaar in tegen de afwijzing van mijn VOG-aanvraag?

Om bezwaar in te dienen, moet je binnen zes weken na de afwijzing een bezwaarschrift indienen bij de Dienst Justis. Zorg ervoor dat je alle relevante informatie en eventuele verzachtende omstandigheden vermeldt.

Kan ik een toelichting geven op mijn situatie als mijn VOG is afgewezen?

Ja, het is mogelijk om een toelichting te geven op je situatie. Je kunt dit doen bij het indienen van bezwaar. Het verstrekken van aanvullende informatie kan helpen bij het beoordelen van je specifieke omstandigheden.

Mag ik mijn Justitiële Documentatie inzien als mijn VOG-aanvraag is afgewezen?

Ja, je hebt het recht om je Justitiële Documentatie in te zien. Dit geeft je de mogelijkheid om te begrijpen welke strafbare feiten hebben geleid tot de afwijzing van je VOG-aanvraag.

Kan ik mijn VOG-aanvraag opnieuw indienen na afwijzing?

Ja, het is mogelijk om je VOG-aanvraag opnieuw in te dienen, vooral als je de redenen voor de afwijzing hebt aangepakt, zoals het corrigeren van onjuiste informatie of het geven van een gedegen toelichting op je situatie.

Moet ik juridisch advies inwinnen als mijn VOG is afgewezen?

Hoewel het niet verplicht is, kan het raadzaam zijn juridisch advies in te winnen, vooral als je bezwaar wilt maken tegen de afwijzing. Een juridisch professional kan je begeleiden en adviseren over de beste aanpak in jouw specifieke situatie.

Hoe lang duurt het voordat mijn bezwaar tegen de afwijzing wordt beoordeeld?

De verwerkingstijd van bezwaarschriften kan variëren, maar over het algemeen streeft de Dienst Justis ernaar om binnen enkele weken tot maanden een beslissing te nemen. Het is belangrijk geduldig te zijn tijdens dit proces.