Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.
Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.

Uw recht van verzet

Uitoefenen van Uw Recht op Verwijdering of Anonimisering van Persoonsgegevens

Als houder van persoonsgegevens heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering of anonimisering van uw gegevens. Dit recht, ook bekend als het recht van verzet, is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, specifiek in artikel 40 (leden 1, 2, 3, en 4). Wanneer u van dit recht gebruikmaakt, ondernemen wij de nodige acties om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uit onze systemen worden verwijderd of zodanig worden aangepast dat ze niet langer direct naar u herleidbaar zijn.

Om uw recht van verzet uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected]. U kunt ook het contactformulier op onze website gebruiken voor uw verzoek of voor eventuele vragen.

Wij respecteren uw privacy en zullen zorgvuldig en conform de wet handelen om aan uw verzoek te voldoen.