Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.
Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.

Kan ik een VOG krijgen als ik ooit in aanraking ben gekomen met justitie?

De beoordeling van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hangt af van de aard van het gepleegde delict en het relevante screeningsprofiel dat bij uw aanvraag hoort. Voor meer gedetailleerde informatie over deze specifieke voorwaarden, kunt u de relevante website raadplegen. Het is essentieel om te begrijpen dat Dienst Justis geen voorafgaande uitspraken doet over de uitkomst van een individuele VOG-aanvraag. Om definitief te weten of u in aanmerking komt voor een VOG, moet u daadwerkelijk een aanvraag indienen.

Als u een voorlopige inschatting wilt maken over uw kansen om een VOG te ontvangen in uw specifieke situatie, kunt u gebruikmaken van www.watdevog.nl. Deze website biedt nuttige informatie en richtlijnen om uw situatie beter te begrijpen.