Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.
Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.

Wanneer krijg ik geen VOG?

Criteria voor het Verkrijgen van een VOG

Het is een veelvoorkomend misverstand dat personen met een strafblad nooit in aanmerking kunnen komen voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). In werkelijkheid wordt de beslissing om al dan niet een VOG te verstrekken genomen op basis van de relevantie en de recentheid van de gepleegde strafbare feiten.

Beoordelingscriteria voor een VOG-Aanvraag

Het hebben van een justitieel verleden betekent niet automatisch dat een VOG-aanvraag wordt afgewezen. Belangrijk is de relevantie van het gepleegde misdrijf, waarbij verschillende criteria van toepassing zijn op verschillende beroepen. De beoordeling van de achtergrond van een leraar zal bijvoorbeeld anders zijn dan die van een kassamedewerker.
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid beoordeelt of een gepleegd misdrijf voldoende relevant is om de VOG-aanvraag af te wijzen. Er zijn geen vaste regels voor welke misdrijven tot afwijzing leiden, maar u kunt een inschatting maken via www.watdevog.nl. Deze website biedt hulp bij het beoordelen van uw VOG-kansen op basis van:

  • De ernst van het gepleegde misdrijf.
  • De opgelegde straf.
  • Het tijdstip waarop het misdrijf is gepleegd.
 

Over het algemeen is de kans op afwijzing van een VOG kleiner dan vaak wordt gedacht. Bij twijfel is het verstandig om toch een VOG aan te vragen, zeker omdat werkgevers dit steeds vaker vereisen.