Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.
Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.

Kan ik een VOG krijgen ondanks een strafblad?

Mogelijkheden voor een VOG met een Strafblad

Het is een veelvoorkomende misvatting dat een strafblad automatisch resulteert in de afwijzing van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). In werkelijkheid zijn er verschillende factoren die van invloed zijn op de beoordeling van een VOG-aanvraag voor iemand met een strafblad. Deze factoren kunnen zijn:

  • De aard en ernst van de gepleegde misdrijven.
  • De tijd die is verstreken sinds de misdrijven hebben plaatsgevonden.
  • De relevantie van de misdrijven in relatie tot de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

Elke VOG-aanvraag wordt op individuele basis beoordeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van de aanvrager en de eisen van de betreffende functie of activiteit.

VOG-Aanvraag: Verschillen tussen Situaties Met en Zonder Strafblad

De kans op het succesvol verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is doorgaans hoger als u geen strafbare handelingen heeft begaan die van belang zijn voor de positie of het doeleinde waarvoor u de VOG nodig heeft. Als u echter in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd, kan dit van invloed zijn op uw kans om een VOG te verkrijgen.

Voor alle VOG-aanvragen wordt uw justitiële verleden beoordeeld. Hierbij wordt gekeken naar de aard en de ernst van de gepleegde misdrijven en hoe deze zich verhouden tot de functie of het doel van de aanvraag. Er wordt ook rekening gehouden met het mogelijke risico dat de aanvrager vormt voor de samenleving.
Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld, waarbij de context en de details van de gepleegde strafbare feiten zorgvuldig worden afgewogen.

Overzicht van Terugkijktermijnen bij VOG-Aanvragen

Voor personen met een strafblad zijn de zogenaamde terugkijktermijnen van belang bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Bij zedendelicten geldt vaak een onbeperkte terugkijktermijn. Jongeren tot 23 jaar hebben doorgaans te maken met een kortere terugkijktermijn van twee jaar. Echter, voor zedendelicten en ernstige geweldsmisdrijven (waarvoor een mogelijke gevangenisstraf van meer dan 6 jaar geldt), geldt dezelfde uitzondering voor jongeren. In sommige gevallen kan de standaard terugkijktermijn voor jongeren worden verlengd tot vier jaar.

Specifieke Terugkijktermijnen voor Werknemers bij Dienst Justitiële Inrichtingen

Bij de beoordeling van een VOG voor medewerkers van Dienst Justitiële Inrichtingen wordt rekening gehouden met specifieke terugkijktermijnen en de aard van de functie. Voor meer gedetailleerde informatie over de kans op het verkrijgen van een VOG ondanks een strafblad, kunt u terecht op watdevog.nl.
Kortom, de mogelijkheid om een VOG te verkrijgen voor iemand met een strafblad hangt af van de toepasselijke terugkijktermijn en de relevantie van de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd.