Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.
Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.

Kunt u een VOG digitaal aanvragen via DigiD?

Bij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voert Dienst Justis een achtergrondcheck uit. Dit proces omvat het raadplegen van het Justitieel Documentatiesysteem voor eventuele strafbare feiten in uw verleden, waaronder interacties met politie en justitie, en controleert of u een strafblad heeft.

Methoden van Onderzoek door Justis:

Voor een grondige beoordeling kan Justis extra informatie opvragen bij instanties zoals het Openbaar Ministerie, de Reclassering en de politie. Bovendien kunnen strafbare feiten die in het buitenland zijn gepleegd, ook in overweging worden genomen bij het verstrekken van een VOG.

Evaluatie van een VOG op Basis van Strafregister:

Als u geen strafblad heeft, wordt doorgaans een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verleend. Als u echter wel een strafblad heeft, kunt u via de website van Justitie (https://watdevog.nl/) een indicatie krijgen of telefonisch overleggen met Dienst Justis op 088 – 99 82 200 om uw kansen op een VOG te bespreken.

Vereisten voor Online VOG Aanvraag:

Om online een VOG aan te vragen, moet u ingeschreven zijn bij een Nederlandse gemeente, in het bezit zijn van DigiD en in staat zijn om met iDeal te betalen. Een alternatieve optie is een afspraak maken bij uw gemeente.

Relevantie van Strafdossiers bij VOG-Aanvraag:

Een aanvraag voor een VOG kan worden geweigerd als geregistreerde strafbare feiten relevant worden geacht voor de functie of het werk dat u wilt uitvoeren. Dienst Justis hanteert verschillende screeningsprofielen, afhankelijk van de beroepsgroep.

Beoordelingsperiode voor een VOG:

De algemene beoordelingsperiode voor een VOG beslaat vier jaar, met enkele uitzonderingen:

  • Voor zedendelicten is er geen beperking in de beoordelingsperiode.
  • Voor jongeren tot 23 jaar, behalve bij zware zeden- of geweldsdelicten, geldt een periode van twee jaar.
  • Bepaalde sectoren, zoals bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), kunnen afwijkende beoordelingsperioden hanteren.
 

Looptijd en Vernieuwing van een VOG:

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is niet onbeperkt geldig. De duur van de geldigheid wordt doorgaans vastgesteld door de werkgever of de instantie die de VOG vereist. In sommige sectoren, zoals bij kinderopvang, is regelmatige hernieuwing van de VOG noodzakelijk.

Diverse Opties voor het Aanvragen van een VOG:

Er zijn verschillende manieren om een VOG aan te vragen:

  • Online, via VOG aanvragen.
  • Persoonlijk bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
  • Bij de Justitiële diensten, in het geval u niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.
 

Prijsstelling van een VOG:

Voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) betaalt u circa € 41,-. In bepaalde gevallen kan uw werkgever deze kosten vergoeden. Het is echter belangrijk om alert te zijn, aangezien sommige organisaties hogere tarieven kunnen hanteren voor het faciliteren van deze dienst.