Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.
Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.

Wat staat er in een VOG?

Ontvangst van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

U ontvangt een VOG als er geen strafbare feiten in uw verleden zijn die relevant zijn voor de functie of opleiding waarvoor u de VOG aanvraagt. De VOG omvat verschillende belangrijke onderdelen.

Inhoud van de VOG

De VOG bevat diverse persoonlijke gegevens, waaronder:

  • Uw initialen.
  • Achternaam.
  • Geslacht.
  • Adres.
  • Geboortedatum.
  • Geboorteplaats.
 

Daarnaast vermeldt de VOG ook het doel van uw aanvraag, de specifieke functie en de naam van de organisatie. De screening is gebaseerd op een bepaald screeningsprofiel, en de VOG bevestigt dat er uit het onderzoek geen bezwaren tegen uw gedrag in het verleden naar voren zijn gekomen met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden. Vanwege de persoonlijke informatie en de AVG-wetgeving wordt de VOG altijd persoonlijk aan u verzonden per post. Dit betekent dat uw werkgever de inhoud van uw VOG niet kan inzien, tenzij u deze zelf overhandigt.

Uiterlijk van een VOG

Een voorbeeld van hoe een VOG eruitziet, kan worden gevonden op de website van Dienst Justis. Dit voorbeeld toont geen persoonlijke gegevens, aangezien het slechts een illustratie is.

VOG aanvragen