Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.
Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.

Wat zijn de voorwaarden bij VOG?

Vereisten voor het Verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG):

Bij het indienen van een aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voert Dienst Justis een grondige controle uit in het Justitieel Documentatiesysteem. Hierbij wordt onderzocht of er sprake is geweest van strafbare feiten in uw verleden, eventuele contacten met politie en justitie, en de aanwezigheid van een strafblad.

Gegevensverzameling door Justis:

In sommige gevallen kan Justis aanvullende informatie opvragen bij instanties zoals het Openbaar Ministerie, de Reclassering en de politie. Ook strafbare feiten die in het buitenland zijn begaan, worden meegenomen in de evaluatie.

Evaluatie op Basis van Strafregister:

Indien er geen strafblad op uw naam staat, wordt doorgaans een VOG verleend. Indien er echter wel sprake is van een strafblad en u wilt weten of u in aanmerking komt voor een VOG, kunt u online een indicatie aanvragen via justitie (https://watdevog.nl/) of telefonisch contact opnemen met Dienst Justis via 088 – 99 82 200 om uw situatie te bespreken.

Voorwaarden voor Online Aanvraag:

Om online een VOG aan te vragen, dient u geregistreerd te zijn bij een Nederlandse gemeente, te beschikken over een DigiD, en de mogelijkheid te hebben om te betalen met iDeal. Een alternatieve optie is om een afspraak te maken bij uw gemeente voor de aanvraag.

Relevantie van Strafrechtelijke Feiten:

Een VOG kan worden geweigerd als er geregistreerde strafbare feiten zijn die relevant worden geacht voor de functie of positie waarvoor u solliciteert. Dienst Justis hanteert specifieke screeningsprofielen per beroepsgroep.

Terugkijktermijn:

De standaardterugkijktermijn bedraagt vier jaar, met uitzonderingen voor specifieke situaties:

  • Zedendelicten kennen een onbeperkte terugkijktermijn.
  • Personen jonger dan 23 jaar (met uitzondering van zedendelicten en zware geweldsdelicten) hebben een terugkijktermijn van twee jaar.
  • Specifieke sectoren, zoals bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), hanteren afwijkende terugkijktermijnen.
 

Geldigheid van een VOG:

Een VOG heeft een beperkte geldigheidsduur die meestal wordt bepaald door uw werkgever. In sommige sectoren, zoals de kinderopvang, kan frequent vernieuwen van de VOG vereist zijn.

Diverse Opties voor het Aanvragen van een VOG:

Er zijn verschillende methoden om een VOG aan te vragen:

  • Digitaal via VOG aanvragen
  • Persoonlijk bij uw eigen gemeente.
  • Via Justitiële diensten, indien u niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.

Kosten:

De kosten voor een VOG bedragen doorgaans ongeveer € 41,-. Soms kunnen deze kosten worden vergoed door uw werkgever. Het is echter belangrijk om op te merken dat bepaalde organisaties mogelijk hogere tarieven hanteren voor deze dienst.

VOG aanvragen