Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.
Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.

Waarom moet je een VOG aanvragen?

Redenen voor het aanvragen van een VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt vaak gevraagd in verschillende situaties, zoals bij het solliciteren, het aanvragen van visa, of het verkrijgen van exploitatievergunningen. Hoewel de redenen voor het aanvragen van een VOG niet altijd duidelijk zijn, is het in bepaalde gevallen wettelijk verplicht. Voorbeelden hiervan zijn functies zoals docenten, taxichauffeurs en gastouders. De overheid bepaalt wanneer een VOG wettelijk vereist is. In situaties zonder wettelijke verplichting beslist de werkgever of een VOG nodig is voor de betreffende functie.

VOG aanvragen als natuurlijk persoon

Werkgevers vragen vaak een VOG aan tijdens de sollicitatieprocedure om de integriteit van nieuwe medewerkers te waarborgen. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden wordt de werknemer gescreend op basis van specifieke screeningsprofielen op de VOG. Zowel de werknemer als de werkgever kan de VOG aanvragen, maar de uitslag wordt altijd direct aan de werknemer verstrekt. Na ontvangst per post kan de werknemer de VOG aan de werkgever overhandigen.

VOG aanvragen als rechtspersoon

Voor bedrijven en stichtingen kan een VOG nodig zijn, vooral bij samenwerkingen met partners of bij contractonderhandelingen. Dit toont aan of de organisatie als geheel integer is. Let wel: ZZP’ers moeten een VOG voor natuurlijke personen aanvragen, terwijl vertegenwoordigers van bedrijven een VOG voor rechtspersonen moeten aanvragen. Voorgeschiedenis met Justitie kan van invloed zijn op de beslissing om een VOG voor rechtspersonen uit te geven. Deze VOG aanvraag dient via Justis te lopen en het ingevulde formulier moet bij de gemeente worden ingeleverd, wat niet digitaal mogelijk is.

VOG aanvragen