Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.
Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.

Moet u een VOG aanvragen voor school?

VOG Aanvragen voor Werkzaamheden in het Onderwijs

Voor iedereen die in de onderwijssector werkt, is het bezitten van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een wettelijke vereiste. U kunt eenvoudig online een VOG aanvragen specifiek voor onderwijsdoeleinden. Dit is noodzakelijk om de veiligheid en integriteit van leerlingen en medewerkers te waarborgen in het onderwijs.

Toepassing van de VOG in Verschillende Onderwijssectoren

Het is wettelijk verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben als u werkzaam bent of gaat werken in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Deze VOG is een essentieel onderdeel van de aanstellingsprocedure en er wordt met name gecontroleerd op strafbare feiten, inclusief veroordelingen voor zedenmisdrijven. De aanwezigheid van een VOG wordt gecontroleerd door instellingsaccountants namens de overheid. Het is dus noodzakelijk om een VOG te hebben alvorens u begint met uw nieuwe functie in het onderwijs. Bent u klaar om direct een VOG voor het onderwijs aan te vragen? U kunt dit eenvoudig online regelen.