Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.
Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.

Moet u een VOG aanvragen als bedrijf?

Aanvragen van een VOG als Bedrijf

Bedrijven, net als natuurlijke personen, hebben de mogelijkheid om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. Als organisatie of stichting kunt u voor rechtspersonen een VOG aanvragen om uw integriteit aan te tonen aan partners of andere bedrijven. Een rechtspersoon, zoals een organisatie, stichting of vereniging, heeft volgens de wet vergelijkbare rechten als een natuurlijke persoon en kan daarom ook een VOG aanvragen om hun betrouwbaarheid te laten zien.

Dit kan bijvoorbeeld vereist zijn bij samenwerkingen, licentieaanvragen of vergunningsaanvragen. U kunt de aanvraagprocedure en vereisten voor een VOG voor rechtspersonen vinden op de website van de instantie die belast is met de afgifte van VOG’s in uw land of regio.

Wanneer een VOG voor Bedrijven Aanvragen?

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor rechtspersonen kan nodig zijn in verschillende zakelijke situaties, zoals:

– Het afsluiten van zakelijke contracten of overeenkomsten.
– Het verkrijgen van lidmaatschap bij brancheorganisaties of vakverenigingen.
– Het voldoen aan de vereisten voor vergunningen of licenties.

Rechtspersonen die in aanmerking komen voor het aanvragen van een VOG zijn onder andere:

– Naamloze vennootschappen (NV’s)
– Besloten vennootschappen (BV’s)
– Commanditaire vennootschappen (CV’s)
– Vennootschappen onder firma (VOF’s)
– Stichtingen
– Verenigingen
– Maatschappen

Het is belangrijk om te begrijpen dat als u een eenmanszaak heeft of zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) bent, u een VOG voor natuurlijke personen moet aanvragen, wat een apart proces is. Deze VOG is bedoeld voor individuen en kan eenvoudig online worden aangevraagd.

Procedure voor de Aanvraag van een VOG voor Rechtspersonen

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor rechtspersonen (VOG RP) verloopt als volgt:

 1. Vul het aanvraagformulier volledig in. Voeg de volgende documenten toe:
  • Een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 14 dagen).
  • Een kopie van het betalingsbewijs.
 2. Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen naar Dienst Justis op het volgende adres:
  Ministerie van Justitie en Veiligheid / Justis / COVOG
  Postbus 16115
  2500 BC Den Haag
 

Bij een VOG RP-onderzoek wordt nagegaan of sleutelpersonen binnen de organisatie in aanraking zijn geweest met justitie, wat van invloed kan zijn op de afgifte van de VOG.

Kosten van een VOG voor Rechtspersonen: De kosten voor een VOG RP bedragen €207,-, wat hoger is dan die voor een natuurlijk persoon. Deze kosten moeten worden overgemaakt naar Dienst Justis voordat het aanvraagformulier wordt verzonden. U kunt de betaling doen naar:

 • Rekeningnummer: NL31 INGB 0705 0054 53 (ING Bank)
 • Ten name van: Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis, COVOG te Den Haag
 • Onder vermelding van: [Naam indiener aanvraag] + [Naam rechtspersoon]
 

Stuur een kopie van het betalingsbewijs samen met het volledig ingevulde aanvraagformulier en bijlagen naar Dienst Justis. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, starten wij met de verwerking van uw aanvraag.