Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.
Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.

Hoelang is een VOG geldig?

Geldigheidsduur van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De geldigheidsduur van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt bepaald door de aanvragende organisatie, zoals uw werkgever, en kan variëren per bedrijf. Een VOG is een momentopname die bevestigt dat uw voorgaande gedrag geen belemmering vormt voor de functie die u gaat vervullen. In sommige sectoren, zoals de kinderopvang, is het noodzakelijk om regelmatig een nieuwe VOG aan te vragen.

Geldigheid van een VOG in de Kinderopvang

In de kinderopvangsector is een geldige VOG een vereiste. Personen die frequent op een kinderopvanglocatie aanwezig zijn, moeten geregistreerd staan in het Personenregister Kinderopvang, waarvoor een VOG vereist is die niet ouder is dan twee maanden. De VOG dient te voldoen aan screeningsprofielen 84 en/of 86.

Geldigheid van een VOG in de Zorgsector

Ook in de zorgsector wordt vaak om een VOG gevraagd. De geldigheidsduur hangt af van de werkgever, dus het is belangrijk om dit na te vragen. Als u al een VOG heeft, laat deze dan controleren op geldigheidsduur en het relevante screeningsprofiel.

VOG Geldigheid voor ZZP’ers

Als zelfstandige of voor een externe opdracht kan een VOG nodig zijn. In dat geval bepaalt de opdrachtgever de geldigheidsduur. Bij een functiewijziging of nieuwe werkzaamheden kan het nodig zijn een nieuwe VOG aan te vragen, aangezien de VOG gekoppeld is aan specifieke functies of werkzaamheden.

Wanneer een Nieuwe VOG Aanvragen?

Over het algemeen vraagt uw werkgever om een VOG en weet deze of uw VOG nog geldig is. Een nieuwe VOG is doorgaans nodig als:

U verandert van werkzaamheden terwijl u een geldige VOG heeft.
Uw werkgever aangeeft dat uw VOG niet meer geldig is.
U bij een ander bedrijf gaat werken.
Het is noodzakelijk om een VOG aan te vragen als de aard van uw werkzaamheden verandert, aangezien de VOG gerelateerd is aan uw specifieke functie of taken.

VOG aanvragen

Zie ook:

  1. Beleid
  2. Kosten
  3. VOG afgewezen?
  4. Werk
  5. Hoe