Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.
Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.

Moet je een VOG aanvragen als particulier?

Aanvragen van een VOG door Particulieren

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is vaak vereist voor werk, visa of vergunningen. In sommige beroepssectoren is het verplicht om een VOG aan te vragen, terwijl dit in andere sectoren niet altijd het geval is. Werkgevers vragen doorgaans om een VOG, maar de specifieke wettelijke vereisten voor particulieren zijn niet altijd duidelijk. Er zijn echter wettelijk vastgestelde situaties waarin het verplicht is om een VOG aan te vragen als particulier. Enkele van deze verplichte sectoren zijn:
Sectoren waarvoor een VOG Verplicht is:

 • Onderwijs
 • Taxibranche
 • Kinderopvang
 • Gezondheidszorg

Buiten deze verplichte situaties is het wettelijk niet verplicht voor particulieren om een VOG aan te vragen, maar het kan nog steeds worden aangevraagd voor andere doeleinden, zoals reizen of persoonlijke referenties.

Situaties waarin het Verplicht is voor Particulieren om een VOG aan te Vragen

Er zijn verschillende situaties waarin particulieren verplicht kunnen zijn om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. Enkele van deze situaties zijn onder andere:

 • Het aanvragen van huisvestings- of exploitatievergunningen.
 • Het lidmaatschap van een schietvereniging.
 • Vrijwilligerswerk bij sportverenigingen.
 • Situaties gerelateerd aan adoptie of vakantiegezinnen.
 • Het aanvragen van visa of bij emigratieverzoeken.

Overige Functies met VOG-verplichting

Daarnaast zijn er nog andere functies waarvoor een VOG-verplichting kan gelden. Enkele voorbeelden van dergelijke functies zijn:

 • Functies waarbij men in aanraking komt met gevoelige gegevens, zoals opsporingsambtenaren, beëdigde tolken of advocaten.
 • Functies gerelateerd aan geld of goederen, zoals accountants of hypotheekadviseurs.
 • Werkzaamheden met kwetsbare groepen, zoals gezinsvoogden of reclasseringswerkers.
 • Functies bij de overheid.

De exacte vereisten voor een VOG kunnen variëren afhankelijk van de specifieke situatie en het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Het is raadzaam om in individuele gevallen contact op te nemen met de relevante autoriteiten of instanties om de exacte vereisten te verifiëren.

Is een VOG Nodig als de Werkgever Dit Vraagt?

Een werkgever kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verlangen om de integriteit en het verleden van een sollicitant te beoordelen. Als uw werk niet valt onder de verplichte scenario’s waarin een VOG vereist is, bent u wettelijk niet verplicht om als particulier een VOG aan te vragen. Echter, een werkgever heeft het recht om te beslissen om u niet aan te nemen als u geen VOG kunt of wilt overleggen. Daarom wordt het aanvragen van een VOG in niet-verplichte situaties ook aangeraden, omdat dit de kans op het verkrijgen van bepaalde banen of opdrachten kan vergroten.