Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.
Intermediair om een VOG aan te vragen bij Dienst Justis.

Kan je een VOG aanvragen met een verblijfsvergunning?

VOG-aanvraag met een Verblijfsvergunning

Mensen zonder de Nederlandse nationaliteit die in Nederland werkzaam zijn, kunnen worden gevraagd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Het is zeker mogelijk om met een verblijfsvergunning een VOG aan te vragen. Het proces voor het aanvragen van een VOG met een verblijfsvergunning verschilt echter niet fundamenteel van dat voor Nederlandse burgers.

Voorwaarden voor het Aanvragen van een VOG met een Verblijfsvergunning

Om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) met een verblijfsvergunning aan te vragen, moet u eerst ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Zonder deze inschrijving is het niet mogelijk om een VOG aan te vragen. De VOG wordt namelijk verzonden naar het adres dat in de BRP geregistreerd staat. Als u de VOG niet op het geregistreerde adres kunt ontvangen, kunt u contact opnemen met Dienst Justis voor alternatieve mogelijkheden. Het is dus van belang om ervoor te zorgen dat uw inschrijving in de BRP up-to-date is voordat u een VOG-aanvraag indient met uw verblijfsvergunning.

Hoe een VOG Aanvragen met een Verblijfsvergunning

Eenmaal ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) kunt u kiezen tussen het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) via de gemeente of digitaal:
  • Via de Gemeente: Vul een aanvraagformulier in, eventueel samen met uw werkgever. In sommige gevallen kan de handtekening van de werkgever vereist zijn op het formulier. De ingevulde formulieren worden vervolgens naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid verstuurd.
  • Digitaal: Als u beschikt over DigiD en iDEAL, kunt u de VOG-aanvraag ook digitaal indienen, wat het invullen van fysieke formulieren overbodig maakt. Dit is meestal een snellere en handigere manier om een VOG aan te vragen.
Het specifieke proces en de vereisten kunnen variëren, afhankelijk van uw situatie en het type werk dat u doet. Het is raadzaam om contact op te nemen met de instantie waar u de VOG moet indienen voor gedetailleerde instructies en om ervoor te zorgen dat u aan alle vereisten voldoet.